Carregant...
Recursos TIC: Treballs dels alumnes del curs Web 2.0

Arrel d'un curs sobre la Web 2.0 que vàrem fer al CEP de Menorca han sortit uns treballs finals, per part dels participants, que val la pena que els vegeu. Cal destacar, que la majoria dels alumnes es va decantar per a l'elaboració d'un bloc amb aplicació educativa i el resultat han estat una sèrie de blocs de diversa temàtica i dirigits a alumnes de diferents nivells. Aquests han estat els resultats:

http://classesdetecno.blogspot.com de Toni Taltavull i http://tecnoprojectes.blogspot.com/ de Xavi Llorens són uns blocs dirigits als alumnes d'ESO de Tecnologia de l'IES M. Àngels Cardona. L'objectiu és crear un bloc de la teoria explicada a classe, així com dels projectes que han realitzat els alumnes al taller. D’aquesta manera els alumnes podran consultar la teoria i veure els projectes realitzats des de casa.


http://cavallsmenorca.blogspot.com de na Laura Galmés. Els objectius principals del bloc són:
-
Crear una altre canal de comunicació entre l’escola i la família. -Implicar els pares en allò què fem a l’escola. -Ajudar els pares a entendre què fan els seus fills i filles a l’aula. -Fomentar l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) /TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement).

http://caminarpermenorca.blogspot.com/ den Ramon Marginet. El bloc serveix com a eina de treball que els alumnes de tercer i quart d'ESO empraran de forma interdisciplinar, oberta a gairebè totes les matèries amb un fil conductor que serà un itinerari a peu, amb bicicleta o a cavall per diferents indrets de Menorca.

La idea es que el grup d'alumnes participants es divideixin les possibles tasques que previament es proposaràn a clase en grups de dos o tres alumnes. Les tasques es faràn d'acort amb les caracteeristiques de cada itinerari, tenint en conte diverses disciplines, per exemple:
- fauna
- geologia
- botànica
- llegendes
- arquitectura
- pràctiques agrico-ramaderes
- acció humana sobre el medi
- cartografia
-etc.

Posteriorment, un cop feta una selecció de les aportacions al bloc, aquestes passaran a la pàgina web http://caminarpermenorca.googlepages.com/caminarpermenorca

http://lesreparacionsdecasa.blogspot.com den Jordi Vivó, que va crear un bloc dirigit als seus alumnes i amb vàries propostes d'activitats per a resoldre problemes més freqüents que poden sorgir a casa, fent servir Internet per les recerques que s´han plantejat dins el bloc.

http://chelomenorca62.blogspot.com És un bloc de l'assessoria de llengües estrangeres fet per na Chelo Catchot, assessora del CEP de Menorca. En ell hi trobareu tot tipus d'informació relacionada amb la seva assessoria, així com també, materials i recursos per emprar en l'ensenyança i aprenentatge de les llengües estrangeres.


http://maria-tallerdenatura.blogspot.com/ un bloc creat per na Maria Fullana on ens explica quines activitats fan al taller de la natura i al taller de jocs populars,
http://maria-jocspopulars.blogspot.com/

Na Nathalie Fillatre ha creat una pàgina web on els alumnes podran trobar els apunts, les presentacions de diapositives que il·lustren la part teòrica, els vídeos que ha pogut veure a classe i d’altres complementàries. Així també penjaran els seus treballs de recerca i presentacions. L'adreça de la pàgina és: http://ido.maurice.googlepages.com/


Encara falten més enllaços a altres blocs i recursos que van aportar els alumnes del curs Web 2.0 i que se aniran publicant a mesura que vagin arribant.

No hay comentarios:

Anar dalt